Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 482-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", подписано от представляващия партията Петя Ставрева Ставрева, заведено под № 19 на 23 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 13.07.2007 г. по ф.д. № 10398/2007 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от Решение от 01.07.2008 г. за вписване на промени в регистъра на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО 2 състав, по ф.д. № 10398/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 156 на „Държавен вестник", бр. 100 от 30.11.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 124 от „Държавен вестник", бр. 58 от 29.07.2011 г. за вписани промени; извлечение от протокол № 15 от 21.07.2011 г. от Постоянното присъствие на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" с присъствен лист; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-374 от 21.07.2011г. на Сметната палата; заверен от СГС устав на политическата партия; удостоверение по чл. 19а от ЗПП от 21.07.2011 г., по ф.д. № 10398/2007 г.; на СГС - ФО, 2 състав; платежно нареждане от 22.08.2011 г. на „ПроКредит Банк (България)" АД за внесен изборен депозит, писмо № 37-0282 от 23.08.2011 г. на БНБ-ЦУ за постъпил изборен депозит на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"; удостоверение № 0588 от 22.08.2011 г. на „ПроКредит Банк (България)" АД за разплащателна сметка на партията, пълномощно на Георги Маринов Димитров от представляващия партията и списък със заявени 13 920 подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината: „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. за регистрация на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" в условията на неприключила процедура по чл. 83, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е: ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол