Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 483-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", подписано от представляващия партията Петър Симеонов Ангелов, заведено под № 16 на 22 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 03.01.2011 г. по ф.д. № 626/2010 г. на СГС - ФО, VI-13 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС - ФО VI-13, по ф.д. № 626/2010 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 92 на „Държавен вестник", бр. 21 от 15.03.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" от 02.05.2011 г. на Политическия съвет с решение за участие на партията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-433 от 04.08.2011г. на Сметната палата; заверен от СГС устав на политическата партия; удостоверение по чл. 19а от ЗПП от 25.07.2011 г., издадено от СГС - ФО, по ф.д. № 626/2010 г.; удостоверение изх. № 0034/04.08.2011 г. на „Банка Пиреос България" АД, клон Зоната, вносна бележка от 19.08.2011 г. на БНБ-ЦУ за внесен безлихвен депозит; писмо № 37-0276 от 22.08.2011 г. от БНБ, списък със заявени 9806 подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината: ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА.
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. за регистрация на ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" в условията на неприключила процедура по чл. 83, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е: ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол