Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 486-ЕП
София, 22.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление от 21.05.2014 г. към вх. № ЕП-23-214 от 19.05.2014 г. от „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ", представлявана от Димитър Георгиев Кисимов за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: Решение № 3 от 02.03.2010 г. по ф.д. № 24/2010 г. на Софийски градски съд и удостоверение от 07.04.2014 г. от Служба по вписванията - София. В самото заявление е посочено едно лице като наблюдател, а именно представляващия сдружението Димитър Георгиев Кисимов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдател на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ" Димитър Георгиев Кисимов с ЕГН ...

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2014 в 07:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол