Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 488-ЕП
София, 22.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-155 от 21.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", представлявано от Галина Тодорова Николова - председател на УС, регистрирана с Решение 333-ЕП от 10.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Галина Тодорова Николова, представляваща сдружението, в полза на 916 (деветстотин и шестнадесет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 839 (осемстотин тридесет и девет) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели, а 61 (шестдесет и едно) лица не отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели..

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 839 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Антон Иванов Трифонов
2. Бояна Методиева Антова
3. Валентина Георгиева Илиева
4. Васил Кирилов Виденов
5. Владко Георгиев Киров
6. Дамян Викторов Ангелов
7. Евгени Гошков Георгиев
8. Емил Ценков Милков
9. Енчо Евгениев Еленков
10. Зайда Мустафова Богданова
11. Ивайло Богданов Илиев
12. Иван Георгиев Иванов
13. Кирил Гачев Минков
14. Кръстина Димитрова Георгиева
15. Лилия Красимирова Михайлова
16. Лозан Иванов Рангелов
17. Людмил Стоянов Георгиев
18. Методи Ценов Николов
19. Милен Антонов Иванов
20. Пламен Андреев Петров
21. Пламен Иванов Георгиев
22. Първан Спасов Иванов
23. Таско Иванов Антов
24. Тошко Петров Попов
25. Явор Иванов Стаменов
26. Валери Георгиев Червеняшки
27. Албена Георгиева Василева
28. Боян Емилов Балчев
29. Валентин Тодоров Тодоров
30. Вергиния Севдалинова Симеонова
31. Росен Иванов Стефчов
32. Веска Иванова Симеонова
33. Галина Александрова Александрова
34. Галина Василева Добрева
35. Георги Василев Георгиев
36. Георги Иванов Георгиев
37. Даниел Василев Чакъров
38. Десислава Тодорова Тодорова
39. Драгомир Стефков Иванов
40. Дъниза Енчева Василева
41. Емил Христов Христов
42. Живко Стоилов Андонов
43. Златан Драганов Колев
44. Златин Стефанов Денев
45. Камелия Петрова Иванова
46. Максун Руменов Борисов
47. Маргарита Димитрова Ангелова
48. Марина Христова Контева
49. Мирослав Колев Йовев
50. Мирослава Колева Боянова
51. Николай Ганчев Николов
52. Пенка Иванова Маринова
53. Румен Василев Чакъров
54. Сребко Спиров Тодоров
55. Станислава Колева Савова
56. Тодорка Енчева Христова
57. Димитринка Пламенова Димитрова
58. Радостина Георгиева Златарска
59. Вероника Костадинова Кирилова
60. Даниела Асенова Кацарска
61. Ася Димитрова Терезова
62. Лиляна Петрова Милева
63. Катерина Йорданова Вучкова
64. Анита Цветанова Доцова
65. Боримир Будьонов Ангелов
66. Валентин Кръстев Иванов
67. Венета Миланова Тодорова
68. Еленка Цветанова Ангелова
69. Мариана Иванова Тончева
70. Параскева Димитрова Иванова
71. Десислава Петрова Тотева-Димитрова
72. Надежда Александрова Александрова
73. Борислав Людмилов Николов
74. Лъчезар Здравков Любомиров
75. Николай Михайлов Замфиров
76. Роман Василев Лисичков
77. Милена Цветанова Цендова
78. Анита Иванова Маркова-Владева
79. Антон Христов Ангелов
80. Валентин Георгиев Иванов
81. Валя Маринова Личева
82. Веселин Минков Бакалов
83. Володя Атанасов Христов
84. Галина Радославова Цонева
85. Георги Вълков Иванов
86. Георги Кирилов Тодоров
87. Грета Симеонова Шабанска
88. Даниел Руменов Георгиев
89. Даниела Михайлова Ковачева
90. Десислава Владимирова Петрова
91. Димитринка Цветкова Павлова
92. Добромир Христов Мишев
93. Елеонора Венциславова Лазарова
94. Емил Валериев Миладинов
95. Емил Николаев Колев
96. Здравко Любомиров Тодоров
97. Ивайло Тодоров Сотиров
98. Ивалинка Петрова Ангелова
99. Иван Йорданов Николов
100. Йоана Христова Тодорова
101. Йорданка Ангелова Маркова
102. Калинка Кирилова Тодорова
103. Калоян Венциславов Венков
104. Катя Петрова Александрова
105. Красимир Александров Люцканов
106. Кристиян Николаев Колев
107. Мариана Боянова Романова
108. Мариана Пламенова Павлова
109. Мая Тихомирова Стойкова
110. Мирослав Василев Лазаров
111. Михаила Георгиева Просешка
112. Наташа Цветанова Илиева
113. Нели Ангелова Генова
114. Николай Атанасов Борисов
115. Николинка Димитрова Тодорова
116. Нора Драгомирова Бакалова
117. Пепа Николова Иванова
118. Петьо Стефанов Кръстев
119. Петя Христова Стефанова
120. Пламен Георгиев Александров
121. Пламен Георгиев Митов
122. Пламен Маринов Георгиев
123. Пламен Стоянов Денчев
124. Светлозар Стефанов Цонев
125. Снежанка Иванова Георгиева
126. Таня Василева Колева
127. Христо Николов Христов
128. Ценка Маринова Георгиева
129. Юлиана Михайлова Санабриа
130. Юлия Георгиева Иванова
131. Юрий Ангелов Митов
132. Ангел Иванов Ангелов
133. Атанас Иванов Иванов
134. Весела Иванова Георгиева
135. Веселина Любомирова Минева
136. Георги Иванов Георгиев
137. Георги Люцканов Георгиев
138. Даниела Мишева Дякова
139. Дешка Проданова Люцканова
140. Деян Атанасов Митев
141. Димитър Василев Големецов
142. Димитър Юрков Колев
143. Елена Динева Русева
144. Иван Георгиев Георгиев
145. Иванка Колева Проданова
146. Йорданка Недялкова Добрева
147. Красимир Дечев Спасов
148. Кремена Христова Стоянова
149. Мария Илева Богданова
150. Минко Колев Минев
151. Николай Иванов Йорданов
152. Петко Русков Танчев
153. Петър Славов Петров
154. Петър Стайнов Петров
155. Пламен Ангелов Дуков
156. Пламена Петрова Петрова
157. Сашо Димитров Попов
158. Светлана Парушева Парушева
159. Спасия Пенкова Димитрова
160. Станимир Димов Колев
161. Станислава Георгиева Костадинова
162. Стоян Колев Канев
163. Стоян Томов Генчев
164. Тодор Танев Танев
165. Фанче Миткова Методиева
166. Христина Валентинова Маджарова
167. Християна Христова Христова
168. Христо Манолов Манолов
169. Цвятко Цвятков Атанасов
170. Анета Михайлова Петрова
171. Венцислав Христов Алеков
172. Веселин Атанасов Найденов
173. Дафина Георгиева Радкова
174. Десислава Колева Кръстева
175. Димитър Живков Николов
176. Димитър Николаев Димитров
177. Живко Николов Кирилов
178. Златка Стоянова Милкова
179. Иванка Николова Илиева
180. Илко Петков Петков
181. Красимир Христов Бонев
182. Кремена Огнянова Аспарухова
183. Лидия Здравкова Захариева
184. Марин Стефанов Тошков
185. Милко Павлов Миланов
186. Мирослав Атанасов Стоичков
187. Мирослав Костов Маврудиев
188. Моника Благовестова Боева
189. Мустафа Мехмедов Османов
190. Мустафа Мустафов
191. Ненко Атанасов Найденов
192. Николай Митев Ангелов
193. Панайот Веселинов Христов
194. Петър Станиев Петров
195. Петя Манолова Асенова
196. Петя Петрова Атанасова
197. Роска Александрова Тинчева
198. Румен Северинов Асенов
199. Румяна Красимирова Колева
200. Севдалин Кръстев Йорданов
201. Сергей Гинчен Алеков
202. Симеон Асенов Симеонов
203. Симеон Добромиров Йонков
204. Спас Асенов Симеонов
205. Стоян Иванов Георгиев
206. Таско Иванов Стоянов
207. Харалан Иванов Хараланов
208. Цветан Тончев Цонев
209. Юлиян Постолов Йорданов
210. Деян Цветанов Петков
211. Йордан Цветанов Петков
212. Нанко Илиев Нанев
213. Цветелина Маринова Джелебова
214. Александър Иванов Илиев
215. Александър Митков Ашиков
216. Ана Георгиева Петкова
217. Ангел Иванов Джоев
218. Ангел Любенов Хранов
219. Ангел Петков Стоянов
220. Ангел Ташков Ангелов
221. Анка Георгиева Шаторова
222. Антоанета Денева Димова
223. Антон Иванов Бистришки
224. Антон Кирилов Павлов
225. Антония Николаева Стойкова
226. Аристи Томов Хубенов
227. Асен Ангелов Благоев
228. Асен Георгиев Костов
229. Асен Митков Ангелов
230. Атанас Георгиев Кънев
231. Атанас Иванов Славовски
232. Атанаска Георгиева Калинова
233. Афродита Петрова Харизанова
234. Божанка Петрова Спасова
235. Божийка Стоянова Христова
236. Бончо Иванов Дафчев
237. Борис Вихренов Костов
238. Борислав Лъчезаров Герговски
239. Валентина Георгиева Ангелова
240. Валентина Рангелова Николова
241. Ваня Георгиева Бодурска
242. Ваня Николова Вълчева
243. Ваня Танева Танева
244. Вартухи Едвард Костова
245. Васил Благоев Динков
246. Васил Божков Касабов
247. Васил Марков Тодоров
248. Васил Николов Стоянов
249. Васка Любенова Димитрова
250. Величка Атанасова Калафирова
251. Величка Любенова Пейчева
252. Величка Петрова Богойска
253. Венета Ангелова Маркова
254. Вера Иванова Атанасова-Праматарова
255. Весела Николова Желязкова
256. Веселин Спасов Стойчев
257. Виктория Апостолова Благоева
258. Галя Димитрова Митева
259. Ганчо Крумов Ганев
260. Генка Неделева Шуманова
261. Генко Митков Рабаджийски
262. Гено Илиев Тодоров
263. Георги Гавраилов Тасев
264. Георги Делчев Халачев
265. Георги Димитров Илиев
266. Георги Иванов Манолов
267. Георги Пенчев Белнейски
268. Георги Петров Деничин
269. Георги Петров Божков
270. Георги Стоев Тачев
271. Георги Янев Буденов
272. Граматина Янева Желязкова
273. Грозданка Димитрова Кашилска
274. Гюлшен Реджебова Ахмедова
275. Гюнай Исметов Мехмедкьов
276. Дена Кънчева Лешкова
277. Денко Тодоров Делев
278. Диляна Павлова Бахлова
279. Димитрийка Динкова Йорданова
280. Димитрийка Иванова Пананова
281. Димитрина Аргирова Стоянова
282. Димитринка Димова Радомирова
283. Димитър Колев Ковачев
284. Димитър Кръстев Димитров
285. Добромир Георгиев Генов
286. Донка Сандова Костова
287. Евдокия Атанасова Клименкова
288. Екатерина Манолова Вълчева
289. Екатерина Христова Христодулова
290. Елена Николова Видева
291. Елена Петрова Йорданова
292. Елена Тенева Димчева
293. Елена Тодоркова Иванова
294. Елена Христова Александрова
295. Елена Юлианова Димитрова
296. Елисавета Кръстева Стайкова
297. Запрянка Костадинова Митева
298. Заряна Димитрова Милева
299. Здравка Георгиева Момчилова
300. Здравко Спасов Здравчев
301. Златка Спасова Бързакова
302. Ивайло Стоянов Колев
303. Иван Александров Гюндеров
304. Иван Йорданов Дърваров
305. Иван Костадинов Мандевски
306. Иван Лулов Иванов
307. Иван Паунов Каназирски
308. Иван Руменов Ганчев
309. Иван Техов Благоев
310. Иван Тодоров Кръстев
311. Иванка Андонова Мустафова
312. Иванка Атанасова Ангелова
313. Иванка Игнатова Главнова
314. Иванка Михнева Лапунова
315. Иванчо Кирилов Иванов
316. Илия Рангелов Даскалов
317. Йозо Петров Бадов
318. Йонка Тончева Спасова
319. Йордан Георгиев Вълчев
320. Йордан Костов Арабов
321. Йорданка Костадинова Димитрова
322. Йорданка Рангелова Семковска
323. Йорданка Томова Бояджиева
324. Камен Данов Христов
325. Кера Костадинова Янчева
326. Кети Георгиева Костадинова
327. Костадин Димитров Димитров
328. Костадин Димитров Капитанов
329. Костадин Павлов Белев
330. Костадин Петков Трифонов
331. Костадин Стоянов Христов
332. Костадинка Стоева Петрова
333. Красимир Асенов Христямов
334. Красимир Димитров Демирев
335. Красимира Иванова Джокова
336. Красимира Стефанова Панчева
337. Красимира Тенчева Илиева
338. Красина Георгиева Паунова
339. Кристина Хазарос Игнатова
340. Лидия Стоянова Божкова
341. Лилия Николова Илиева
342. Луиза Самуел Емерзиян
343. Лъвчо Георгиев Илиев
344. Любка Георгиева Джамбазова
345. Любка Матеева Ръжева
346. Магда Владимирова Халачева
347. Магда Красимирова Симеонова
348. Малинка Димитрова Несторова
349. Малинка Йорданова Илиева
350. Мара Илиева Иванова
351. Маргарита Маньова Дончева
352. Маргарита Момчилова Сиракова
353. Маргарита Христова Гарова
354. Марийка Николова Тодорова
355. Марийка Стоянова Ботева
356. Мария Борисова Благоева
357. Мария Георгиева Атанасова
358. Мария Георгиева Петрова
359. Мария Иванова Иванова
360. Мария Рангелова Пенчева
361. Марияна Борисова Костова
362. Минка Христова Боянова
363. Мустафа Селим Даут
364. Наско Ангелов Цветков
365. Невена Стоилова Орозова
366. Невзер Назлова Ахмедова
367. Неврие Байрям Сюлейман
368. Недялка Грозева Атанасова
369. Незабравка Стефанова Йорданова
370. Нели Петрова Тошева
371. Николай Любенов Шопов
372. Николина Милчева Рубцова
373. Нина Борисова Коилова
374. Нона Георгиева Караджова
375. Пейо Минев Кисьов
376. Пена Димитрова Големджийска-Иванова
377. Пенка Дичева Стоянова
378. Пенка Петрова Петкова
379. Пенка Славова Политова
380. Пенка Станчева Димова
381. Петкан Стефанов Баков
382. Петра Костадинова Филипова
383. Петър Здравчев Кирков
384. Петър Иванов Дойчев
385. Петър Кръстев Паскалев
386. Петър Тодоров Плачков
387. Петър Трифонов Трифонов
388. Петър Христов Велев
389. Петя Велкова Живкова
390. Радка Видева Колева
391. Радостина Александрова Бургуджиева
392. Райна Атанасова Назлъмова
393. Рангел Димитров Бадалски
394. Рангел Стоянов Боруков
395. Роза Наскова Методиева
396. Росица Малинова Каменова
397. Росица Николова Чакмакова
398. Росица Христова Георгиева
399. Румяна Георгиева Ангелова
400. Румяна Георгиева Вачева
401. Светла Любомирова Димова
402. Севда Ангелова Даскалова
403. Силвия Енчева Иванова
404. Сияна Божидарова Иванова
405. Снежана Радкова Башева
406. Сотир Миланов Миланов
407. Станимир Вълчев Вълчев
408. Станка Стоянова Бобчева
409. Станка Христова Гунова
410. Станка Христова Кондакчиева
411. Стефан Георгиев Бобадов
412. Стефана Ненова Стоянова
413. Стефка Атанасова Добрева
414. Стефчо Тодоров Кисьов
415. Стоил Василев Торнев
416. Стоян Кунчев Атанасов
417. Стоян Манолов Стоянов
418. Стоян Михалев Чалъков
419. Стоянка Атанасова Исакова
420. Стоянка Георгиева Христева
421. Такухи Мардирос Мисиркова
422. Тана Йорданова Видолова
423. Таньо Иванов Танев
424. Тина Ненова Иглева
425. Христина Костадинова Грозева
426. Христо Димитров Цанков
427. Христо Здравков Тодоров
428. Христо Пенков Запрянов
429. Христоско Делов Нейчев
430. Цветана Петрова Дрезгачева
431. Цветанка Василева Георгиева
432. Цветанка Стойнова Чалъкова
433. Цоньо Желев Цонев
434. Цоньо Пенев Аладжов
435. Юлия Янкова Манолова
436. Юсеин Мустафа Палов
437. Eмил Пeпов Петров
438. Александър Асенов Цветков
439. Анета Стефанова Хубенова
440. Кристина Иванова Манушева
441. Анна Георгиева Цветанова
442. Атанас Мирославов Цветков,
443. Божидар Венелинов Димитров
444. Валентин Люцканов Йовев
445. Васко Николаев Лемберов
446. Венелин Драгомиров Костов
447. Вержиния Петрова Михайлова
448. Веринея Божидарова Костадинова
449. Весела Георгиева Първова
450. Веселин Младенов Денков
451. Виолетка Митрова Митрова-Камджилова
452. Виторио Едуард Павлов
453. Гала Николаева Пенкова
454. Генчо Валентинов Чопов
455. Георги Илиянов Илиев
456. Георги Николаев Гъсарев
457. Георги Руменов Трайков
458. Георги Теодоров Тотев
459. Даяна Валериева Димитрова
460. Даяна Свиленова Танкова
461. Десислава Панчова Карбанова
462. Димитър Борисов Андонов
463. Димитър Георгиев Димитров
464. Димитър Димитров Хаджидимитров
465. Добринка Тодорова Златкова
466. Драгана Димитрова Василева
467. Елена Георгиева Кузова
468. Елеонора Петрова Станчева
469. Емил Янакиев Караджов
470. Иван Бориславов Иванов
471. Иван Иванов Минев
472. Иван Кирилов Цолов
473. Илиян Атанасов Кръшков
474. Йордан Иванов Йорданов
475. Йорданка Антонова Павлова
476. Калинка Иванова Неделчева-Караджова
477. Камен Йорданов Иванов
478. Константин Борисов Костадинов
479. Костадин Иванов Шиколарев
480. Красимир Димитров Йотински
481. Красимира Марио Попова
482. Кристиян Николаев Няголов
483. Кристиян Пламенов Пойчев
484. Лили Георгиева Митрушинова
485. Лилия Валентинова Кирчева
486. Луиза Михайлова Разманова
487. Любомир Калинов Петков
488. Маргарита Николова Николова
489. Мартина Владимирова Величкова
490. Мая Георгиева Декина
491. Мая Славчева Бонева
492. Мила Пламенова Кузова
493. Милва Анатолиева Георгиева
494. Милена Григорова Алексиева
495. Никола Белчев Първов
496. Николай Вельов Ангелов
497. Николай Николаев Бойков
498. Николай Христов Памукчиев
499. Ния Боянова Берова
500. Пена Минкова Петрова
501. Персияна Саркис Мушехян
502. Пламен Димитров Христов
503. Радослава Христова Бояджийска
504. Росен Александров Александров
505. Румен Илиев Радославов
506. Савина Руменова Божинкова
507. Светла Цветанова Симеонова
508. Снежана Ивова Велева
509. Соня Пламенова Христова
510. Станислав Йосифов Черкезов
511. Стоян Стаменов Стоянов
512. Христо Георгиев Кортенски
513. Христо Иванов Шиколарев
514. Цветан Стоянов Димитров
515. Цветана Минкова Сурлекова
516. Цветелина Георгиева Димитрова
517. Цена Йорданова Делчева
518. Чайка Илиева Каракашева
519. Янаки Николов Караджов
520. Янко Великов Павлов
521. Ивайло Юрий Йорданов
522. Цветанка Петрова Йорданова
523. Виолета Георгиева Станкова
524. Ива Димитрова Вълкова
525. Василка Иванова Димитрова
526. Лиляна Антонова Трайкова
527. Мария Венциславова Иванова
528. Юлия Славчова Григорова
529. Григор Боянов Григоров
530. Боян Григоров Боянов
531. Нели Руменова Борисова
532. Ани Атанасова Найденова
533. Ангел Ангелов Павлов
534. Александра Иванова Колева
535. Мартин Пламенов Петров
536. Ирина Николаева Богданова
537. Борислав Венев Владмиров
538. Мартин Венев Владимиров
539. Николина Богданова Борисова
540. Даниела Валериева Аризанова
541. Иванка Кирилова Иванова
542. Мариана Рангелова Николова
543. Григор Бориславов Григоров
544. Георги Ивов Калъчев
545. Явор Иванов Димитров
546. Мирослав Кирилов Гоцов
547. Методи Венциславов Иванов
548. Веселин Цветелинов Георгиев
549. Лидия Данаилова Тодорова
550. Христо Ивайлов Димитров
551. Ива Нешева Алексиева
552. Кристиян Георгиев Димитров
553. Андрияна Георгиева Тулячка
554. Димитър Георгиев Димитров
555. Пламенка Любомирова Йорданова
556. Михаил Венцеславов Стойков
557. Цветослава Невелинова Цветкова
558. Светлана Николова Стефанова
559. Ина Йонкова Иванова
560. Румяна Георгиева Тодорова
561. Миглена Цветанова Георгиева
562. Биляна Ангелова Найденова
563. Поля Петрова Иванова
564. Цвета Руменова Радкова
565. Моника Бориславова Диманова
566. Петър Цветославов Цветков
567. Марина Ивайлова Петкова
568. Кристиян Росенов Цоновски
569. Албена Петрова Георгиева
570. Александър Димитров Цолов
571. Анелия Иванова Иванова
572. Ивалина Кирилова Петрова
573. Момчил Тихомиров Яков
574. Георги Иванов Иванов
575. Камелия Велизарова Тушинова
576. Стоян Петков Димитров
577. Милен Пламенов Маринов
578. Илия Руменов Стамболийски
579. Гергана Стефанова Димитрова
580. Камелия Митрофанова Диманова
581. Калоян Митрофанов Диманов
582. Любен Тошков Колчаков
583. Илия Йорданов Младенов
584. Данаил Иванов Първанов
585. Ивайло Георгиев Иванов
586. Альоша Мартинов Ангелов
587. Юлиана Стефанова Йорданова
588. Геновева Ангелова Димитрова
589. Петър Стефанов Йорданов
590. Благовест Христов Ангелов
591. Димитър Радославов Вичев
592. Людмила Банчева Георгиева
593. Виктория Радославова Вичева
594. Никит Мостов Ангелов
595. Спас Ангелов Бонев
596. Зоя Банчева Ангелова
597. Наталия Банчева Ангелова
598. Бисер Матейчов Боянов
599. Албена Ангелова Илиева
600. Веселина Василева Гаврилова
601. Веселина Симеонова Вачева
602. Бисер Ицков Цветанов
603. Илия Георгиев Първанов
604. Бургаз Викторов Костов
605. Банчо Цветанов Василев
606. Венчо Банчов Ангелов
607. Цветелина Райнова Банчова
608. Петко Занков Петков
609. Милен Георгиев Милетиев
610. Сидер Петров Ангелов
611. Цветана Георгиева Кирилова
612. Захаринка Василева Ангелова
613. Боряна Детелинова Костовска
614. Валентин Иванов Любенов
615. Валентин Петров Викьовски
616. Венцислав Велчев Крумов
617. Венцислав Димитров Казашки
618. Веселин Миленов Тодоров
619. Габриел Цветанов Маринов
620. Галина Пламенова Петрова
621. Геновева Стефанова Димитрова
622. Георги Димитров Петров
623. Георги Цветанов Георгиев
624. Симона Дончева Цанова
625. Мария Иванова Жечева
626. Веселин Иванов Янков
627. Елисавета Георгиева Христова
628. Гено Христов Генов
629. Мария Василева Николова
630. Атанаска Янкова Желязкова
631. Йоана Петкова Иванова
632. Делчо Алексиев Везиров
633. Тодор Кирилов Тодоров
634. Господин Димитров Христов
635. Борислав Димитров Христов
636. Теодора Добромирова Трифонова
637. Десислава Емилова Стефанова
638. Димитър Емилов Стефанов
639. Данаил Петев Андонов
640. Елена Георгиева Иванова
641. Георги Георгиев Господинов
642. Михаела Веселинова Антонова
643. Десислава Йорданова Павлова
644. Рузие Асанова Джепова
645. Икра Кезимова Бимбашева
646. Илиян Веселинов Бунарев
647. Севил Незиева Мутева
648. Хабибе Акифова Маринагис
649. Ралица Белкова Сангалова
650. Емилия Илиянова Бойкова
651. Станислава Станиславова Дилянова
652. Пламен Руменов Зелимов
653. Драгомира Славова Ангелова
654. Иван Юриев Дачев
655. Михаил Лъчезаров Цонков
656. Паола Лазарова Цонкова
657. Теодора Красимирова Костадинова
658. Калин Стилянов Петров
659. Радослав Кирилов Гурзов
660. Тина Василева Димитрова
661. Борислав Цветозаров Захариев
662. Илхан Назъм Моллахасан
663. Калоян Димитров Митев
664. Мери Стоянова Митева
665. Любомир Вътев Радоев
666. Синан Сабет Емин
667. Семра Сафеттин Емин
668. Калина Любомирова Енчева
669. Пламена Пламенова Ангелова
670. Михаела Людмилова Кочева
671. Пламен Христов Адев
672. Драгомир Борисов Йорданов
673. Стефан Борисов Йорданов
674. Гюнай Мехмед Емин
675. Светослав Младенов Солакчиев
676. Билгин Фахри Солак
677. Сезгин Селяхтин Мустафа
678. Емил Здравков Димчев
679. Петранка Йорданова Трайкова
680. Георги Владимиров Сотиров
681. Валентин Илинов Трайков
682. Михаела Трендафилова Петкова
683. Вели Назмиев Чолаков
684. Валентин Дамянов Адамов
685. Бейхан Ризов Топалов
686. Селчук Фахретинов Салиев
687. Владимир Викторов Атанасов
688. Сунай Мюмюнов Аптикадир
689. Велислава Миланова Косова
690. Екатерина Радославова Кехайова
691. Айджан Рамадан Ахмед
692. Васил Стефанов Николов
693. Гюнайдън Ръфкъ Халилходжа
694. Сейфи Хасан Осман
695. Тодор Димитров Вълков
696. Сезгин Кямил Емин
697. Нурай Ахмед Кьосе
698. Еркан Сабри Якубов
699. Гюнай Юсеинов Карабекиров
700. Ергюн Касим Исмаил
701. Радослав Асенов Караасенов
702. Антон Атанасов Арабаджов
703. Весела Красимирова Стефанова
704. Виктория Боянова Конева
705. Димана Богданова Богданова
706. Димитър Стойчев Стоилов
707. Евелина Симова Пехливанова
708. Елица Красимирова Панушева
709. Фейме Сезгин Местан
710. Айхан Рамадан Осман
711. Валери Карамфилов Москов
712. Десислав Стоянов Илиев
713. Джейхан Рамадан Осман
714. Тодор Димитров Николов
715. Аделина Живкова Коруева
716. Васил Иванов Чолаков
717. Диан Станчев Недев
718. Емел Сунай Ахмед
719. Кристиян Тянков Колев
720. Нарин Йълмаз Мурад
721. Баръш Гюлерман Мурад
722. Дениз Миленова Ангелова
723. Джанан Ертан Махмуд
724. Елис Гюрсел Юсеин
725. Исмаил Христов Георгиев
726. Михаела Асенова Хаджиева
727. Тереза Георгиева Георгиева
728. Фатме Ердуан Иса
729. Шукрие Христова Георгиева
730. Нарин Иззет Ибрям
731. Анастасия Асенова Стефанова
732. Надя Асенова Дурмаджиева
733. Недрет Нуреттин Хасан
734. Петя Василева Стоянова
735. Разие Мустафа Мустафа
736. Виктория Стоянова Стоянова
737. Дилян Делчев Тотев
738. Донка Стоянова Василева
739. Диана Данчева Гогова
740. Любомира Красимирова Атанасова
741. Пламен Димитров Димитров
742. Радослава Радкова Иванова
743. Светозара Стефанова Стефанова
744. Сертан Ниязи Мюмюн
745. Силвия Наскова Атанасова
746. Танер Сабри Мурад
747. Тодор Димитров Кьосев
748. Шенол Исмаил Мехмед
749. Ваня Радева Радев
750. Иван Димитров Бъклев
751. Айдън Мутхат Салим
752. Александър Емилов Хаджиев
753. Емин Юзджан Осман
754. Лютфи Мюмюн Али
755. Арзъ Сабри Кадир
756. Бехидже Мюмюн Шабан
757. Гергана Георгиева Стайкова
758. Гизем Февзи Осман
759. Евелина Момчилова Шаркова
760. Емел Кадир Салим
761. Лейла Аптулбаки Сали
762. Нурджан Ахмед Емин
763. Росица Георгиева Стоянова
764. Спас Георгиев Карастоянов
765. Айлин Расим Расим
766. Айсел Адем Осман
767. Зинеб Севал Яшар
768. Нериман Илхан Емин
769. Нурие Юсеин Мюмюн
770. Севинч Селяхтин Осман
771. Хабибе Бурхан Осман
772. Зюмбюл Рамадан Вели
773. Надя Събева Митева
774. Нарин Адем Исмаил
775. Анастасия Миронова Караасенова
776. Антон Славчев Узунов
777. Веселин Тодоров Арнаудов
778. Димитрина Георгиева Величкова
779. Иван Грозданов Грозев
780. Йордан Стойков Стойков
781. Мехмед Хасан Мустафа
782. Мустафа Селяхтин Хабиб
783. Николай Георгиев Георгиев
784. Нурджан Юзджан Садула
785. Салимехмед Мюждер Мехмед
786. Симеон Богомилов Серафимов
787. Шенай Шабан Хайрула
788. Алексей Емилов Пенчев
789. Антония Николова Ванчева
790. Атанас Иванов Делчев
791. Бахрие Мюмюн Мюмюн
792. Божидар Стефанов Добрински
793. Гюнай Мехмед Мехмед
794. Димитър Каменов Балджиев
795. Елван Емин Хашим
796. Еркан Себахтин Юсуф
797. Ерсин Васви Рюстем
798. Лейла Фикрет Хасан
799. Леман Мюмюн Халибрям
800. Мариана Борисова Стоянова
801. Михаил Христов Петров
802. Нарин Бейсим Али
803. Сали Ахмед Али
804. Светла Венциславова Йорданова
805. Людмила Петрова Стефанова
806. Милена Красимирова Делчева
807. Севда Кямил Халил
808. Семра Авниева Хилмиева
809. Румяна Димитрова Пенкова
810. Шенай Самед Осман
811. Емилия Бойчева Калинова
812. Иван Делчев Колев
813. Илия Миленов Йоргов
814. Красимир Христов Каменов
815. Илия Красимиров Стоянов
816. Луиза Агоп Черкишян
817. Мария Георгиева Петкова
818. Моника Веселинова Недялкова
819. Атанас Петров Балев
820. Антония Петрова Стоева
821. Даниела Донева Димитрова
822. Даниела Маринова Иванова
823. Димитрина Георгиева Димитрова
824. Иван Петров Григоров
825. Маргарита Димитрова Павлова
826. Мария Кирчева Павлова
827. Мария Сашева Стоева
828. Петя Атанасова Хрисотва
829. Радостина Белева Белева
830. Станимира Веселинова Лаплева
831. Станислава Николова Георгиева
832. Хазел Ефралем Реджеб
833. Ажда Зекерия Мемиш
834. Азизе Ахмед Мюмюн
835. Азизе Мюмюн Мустафа
836. Александра Руменова Станчева
837. Красимира Тодорова Тодорова
838. Мариана Димитрова Казакова
839. Мариана Радкова Илиева

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Иван Томов Тончев
2. Камелия Витанова Бачева
3. Райчо Василев Иванов
4. Айкъз Ремзи Халим
5. Аделина Георгиева Стоянова
6. Албена Петрова Кирилова-Неделчева
7. Анета Василева Андонова
8. Бойка Ангелова Борисова
9. Борислав Николаев Илиев
10. Венелина Маринова Николова
11. Веселина Рангелова Цветанова
12. Георги Димитров Георгиев
13. Григор Александров Несторов
14. Даниел Мариов Вергилов
15. Дейвид Юриев Димитров
16. Десислава Викторова Агайна
17. Десислава Красимирова Николова
18. Диана Манолова Георгиева
19. Емилия Карамфилова Несторова
20. Златко Петров Стефанов
21. Иван Димитров Иванов
22. Илия Георгиев Илиев
23. Катя Ангелова Стоилова
24. Катя Асенова Ванкова
25. Лилия Александрова Димитрова
26. Лилия Василева Цветкова
27. Маргарита Асенова Бориславова
28. Марио Йорданов Христов
29. Милена Менчова Асенова
30. Мирела Красимирова Николова
31. Надежда Георгиева Милева
32. Наталия Виолинова Недкова
33. Полина Димитрова Димитрова
34. Ренета Спасова Богданова
35. Севделина Георгиева Мишкова
36. Силвия Витанова Янева
37. Силвия Данаилова Бориславова
38. Симеон Иванов Симеонов
39. Томислав Стоянов Георгиев
40. Христина Христова Табакова
41. Йордан Александров Атанасов
42. Елена Стефанова Христова
43. Жана Борисова Киркова
44. Богданка Павлова Накова
45. Елза Младенова Аврамова
46. Георги Божков Коев
47. Соня Йорданова Спасова
48. Николета Еди Стоянова
49. Десислава Василева Крумова
50. Петър Петков Антонов
51. Момчил Тодоров Георгиев
52. Женя Иванова Янкова
53. Емил Богданов Йовчев
54. Георги Димитров Стоянов
55. Валентин Димитров Петров
56. Владимир Георгиев Халачев
57. Ана Христова Тодорова
58. Бисер Ивайлов Борисов
59. Ани Валентинова Андреева
60. Силвия Дочева Попова
61. Михаела Георгиева Просешка

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2014 в 07:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол