Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 490-ЕП
София, 22.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-151/21.05.2014 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ", представлявано от Адриан Росенов Тодоров - председател на УС, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Адриан Росенов Тодоров, представляващ сдружението, в полза на 65 (шестдесет и пет) лица - представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ"; списък, подписан от представляващия сдружението, с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 62 (шестдесет и две) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а 3 (три) лица не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 62 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Славчо Стоянов Крашевски
2. Иван Златанов Пацов
3. Александър Кирилов Везирски
4. Васил Димитров Янев
5. Мария Валентинова Димитрова
6. Тодор Георгиев Лапев
7. Костадин Цветков Катранджиев
8. Иван Стоилов Лазаров
9. Георги Бориславов Крумов
10. Христо Идакиев Милев
11. Тинка Славева Илиева
12. Ива Ботьова Иванова
13. Йорданка Димитрова Перчеклийска
14. Димитър Ботев Димитров
15. Георги Любенов Занков
16. Десислава Калоянова Стоичкова
17. Денислав Емилов Василев
18. Стоян Красимиров Лазаров
19. Антонио Калчов Димитров
20. Димитър Руменов Димитров
21. Светлана Стефанова Стефанова
22. Симеон Весков Симеонов
23. Павел Валентинов Иванов
24. Виктор Кирилов Велинов
25. Милен Кирилов Велинов
26. Диана Стефанова Мицова
27. Тони Евгениев Стоименов
28. Драгомир Стефанов Наджачки
29. Кирил Петров Атанасов
30. Данаил Бончев Попов
31. Владислав Валентинов Георгиев
32. Недялко Александров Симеонов
33. Николай Стефанов Атанасов
34. Ваня Живкова Василева
35. Добромир Весков Добрев
36. Даниел Кирилов Александров
37. Диляна Йорданова Пороманска
38. Олег Георгиев Стоянов
39. Юлиан Любомиров Априлов
40. Юлиана Симеонова Атанасова
41. Кирил Олегов Зарев
42. Ташко Илиев Ташев
43. Вилма Огнянова Портарска
44. Дейвид Георгиев Веселинов
45. Цветелина Тонева Стоянова
46. Даниел Петров Стоянов
47. Мартин Димитров Митов
48. Александър Владимиров Давидков
49. Цветанка Константинова Иванова
50. Кристиян Кирилов Лейтов
51. Христина Милчова Крумова
52. Атанас Славчев Димитров
53. Иван Павлов Димитров
54. Бойка Симеонова Никлина
55. Радка Кирилова Недялкова
56. Сийка Йорданова Кацарска
57. Димитринка Иванова Ангелова
58. Анелия Георгиева Георгиева
59. Кирил Добринов Ангелков
60. Даяна Стойнева Кацарска
61. Спаска Благоева Захаринова
62. Диана Иванова Попова

 

Заличава следните лица:

 

1. Даниел Антонетов Кръстев
2. Георги Бисеров Миленов
3. Денислав Антонов Анакиев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2014 в 08:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол