Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 493-ЕП
София, 22.05.2014

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдател от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ (ГИСДИ)

Постъпило е заявление вх. № ЕП-18-134 от 20.05.2014 г. от Соня Милкова Каменовска, регистрирана като наблюдател с Решение № 412-ЕП от 17.05.2014 г. под № 355.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Соня Милкова Каменовска, регистрирана като наблюдател с Решение № 412-ЕП от 17.05.2014 г. под № 355.

Анулира издаденото удостоверение.

УКАЗВА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" да върне издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2014 в 08:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол