Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 494-ЕП
София, 22.05.2014

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., назначени с Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г., Решение № 346-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, и Решение № 391-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 427-ЕП от 19 май 2014 г. на ЦИК и Решение № 454-ЕП от 20 май 2014 г. на ЦИК

Постъпили са писма от МВнР с вх. № ЕП-04-01-101 от 21.05.2014 г., вх. № ЕП-04-01-105 от 22.05.2014 г., вх. № ЕП-04-01-107 от 22.05.2014 г., с вх. № ЕП-04-01-106 от 22.05.2014 г. от Постоянното представителство на Република България във Франция, Страсбург, с вх. № ЕП-00-421 от 22.05.2014 г., от Генералното консулство на Република България в Гърция, Солун, и предложение с вх. № ЕП-10-109 от 21.05.2014 г. на ПП „ГЕРБ" за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Трифон Николаев Ненов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

НАЗНАЧАВА Трифон Николаев Ненов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400013, Великобритания,Лондон 2.

НАЗНАЧАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Детелинова Комитска, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдебург.

ОСВОБОЖДАВА Симона Емилова Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдебург.

НАЗНАЧАВА Лилия Детелинова Комитска, ЕГН ..., като член на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдебург.

НАЗНАЧАВА Християн Ясенов Петров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдебург.

ОСВОБОЖДАВА Валериан Владимирович Заболотний, ЕГН ..., като член на СИК № 321500116 Молдова, Кишинев.

НАЗНАЧАВА Снежана Стефанова Никифорцева, ЕГН ..., като член на СИК № 321500116 Молдова, Кишинев.

ОСВОБОЖДАВА Виктория Николова Таскова-Черноокова , ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 3.

НАЗНАЧАВА Виктория Николова Таскова-Черноокова , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2.

ОСВОБОЖДАВА Мария Димитрова Игнева-Кочос, ЕГН ..., като заместник- председател на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2.

НАЗНАЧАВА Мария Димитрова Игнева-Кочос , ЕГН .., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 3.

ОСВОБОЖДАВА Елвира Славейкова Стоянова-Ненкова , ЕГН ..., като член на СИК № 321400115, Малта, Сейн Джулиан.

НАЗНАЧАВА Диди Димова Михова, ЕГН ..., като член на СИК № 321400115, Малта, Сейн Джулиан.

ОСВОБОЖДАВА Даниела Димова Тодорова, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина.

НАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина.

ОСВОБОЖДАВА Дженхай Метин Мехмед, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323200164, Швеция, Гьотеборг.

ОСВОБОЖДАВА Александър Николаев Николов, ЕГН ..., като член на СИК № 323200164, Швеция, Гьотеборг.

НАЗНАЧАВА Александър Николаев Николов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323200164, Швеция, Гьотеборг.

НАЗНАЧАВА Елица Пламенова Пенчева, ЕГН ..., като член на СИК № 323200164, Швеция, Гьотеборг.

ОСВОБОЖДАВА Валентина Методиева Александрова Кирова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Камелия Петрова Димитрова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

ОСВОБОЖДАВА Росица Григорова Андонова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Десислава Андреева Стефанова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

ОСВОБОЖДАВА Александър Ангелов Александров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500043, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Митко Ангелов Симов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500043, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Розалия Илиева Иванова-Лебешкова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800080, Испания , Алкала де Енарес.

НАЗНАЧАВА Снежинка Иванова Кянова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800080, Испания, Алкала де Енарес.

ОСВОБОЖДАВА Веселина Стефанова Трифонова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320700051, Ирландия, Дъблин.

НАЗНАЧАВА Ганчо Спасов Тодоров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320700051, Ирландия, Дъблин.

ОСВОБОЖДАВА Анка Георгиева Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Галя Северинова Ганчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Валери Банков Хаджиев, ЕГН ..., като член на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

НАЗНАЧАВА Илиана Илиева Тонова, ЕГН ..., като член на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Фатме Ахмедова Шерифова, ЕГН ..., като член на СИК № 320800096, Испания, Тафая.

НАЗНАЧАВА Георги Стефанов Пенев, ЕГН ..., като член на СИК № 320800096, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Ивелин Стефанов Иванов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

НАЗНАЧАВА Валентин Петров Дилински, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

ОСВОБОЖДАВА Хатче Якъбова Джелилова, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 321600122, Нидерландия, Утрехт.

НАЗНАЧАВА Михаела Стоилова Паунова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600122, Нидерландия, Утрехт.

ОСВОБОЖДАВА Росица Петкова Коеджикова, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 323000151, Франция, Страсбург.

НАЗНАЧАВА Росица Петкова Коеджикова, ЕГН ..., като председател  на СИК № 323000151, Франция, Страсбург.

ПРЕНАЗНАЧАВА Камелия Стефанова Николова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 323000151, Франция, Страсбург.

ОСВОБОЖДАВА Росица Петкова Коеджикова , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 323000151, Франция, Страсбург.

ОСВОБОЖДАВА Анета Пламенова Иванова, ЕГН ..., като председател  на СИК № 323000156, Франция, Ница.

НАЗНАЧАВА Виктор Ганчев Георгиев , ЕГН ..., като председател  на СИК № 323000156, Франция, Ница.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Викторов Христов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

НАЗНАЧАВА Ася Василева Борисова-Мераки, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

ОСВОБОЖДАВА Христина Николова Бързанова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2 .

НАЗНАЧАВА Георги Василев Джунджуков, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320500038, Гърция , Атина 2.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 337-ЕП от 10.05.2014 г., както следва:

 1. В т. 121. Секционна избирателна комисия № 321600121, Нидерландия, Амстердам:
  На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР Александър Юриев Ангелов, ЕГН ...", вместо Александър Юлиев Ангелов, ЕГН ....
 2. В т. 89. Секционна избирателна комисия № 320800089, Испания, Хетафе:
  На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Илияна Митева Савова, ЕГН ...", вместо Илияна Метева Савова, ЕГН ....
 3. В т. 66. Секционна избирателна комисия № 320800066, Испания, Палма де Майорка 1:
  На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Саня Валентинова Копринджийска, ЕГН ...", вместо Саниа Валентинова Копринджийска, ЕГН ....
 4. В т. 40. Секционна избирателна комисия № 320500040, Гърция, Солун:
  На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Руслан Белизаров Баджеков, ЕГН ...", вместо Руслан Велизаров Баджеков, ЕГН ....
 5. В т. 44. Секционна избирателна комисия № 320500044, Гърция, Кавала:
  На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Никола Димитров Петков, ЕГН ...", вместо Никола Димитров Петров, ЕГН ....

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2014 в 08:08 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол