Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 496-ЕП
София, 22.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-161 от 22.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"`, представлявано от Николай Тихомиров Бареков - председател, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, регистрирано с Решение на ЦИК № 335-ЕП от 10.05.2014 г., като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, представляващ сдружението, в полза на Десислава Атанасова Балабанова и 13 (тринадесет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 12 (дванадесет) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 1 (едно) лице, което не отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 12упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Кирил Димчов Димов
2. Глория Георгиева Георгиева
3. Кирил Христов Стефанов
4. Мария Божанова Александрова
5. Софроний Петров Петров
6. Мирела Владимирова Стамболийска
7. Росица Иванова Алексова
8. Розалия Красимирова Георгиева
9. Мария Димитрова Костова
10. Ивайло Иванов Панев
11. Александрина Асенова Орлинова
12. Жанета Константинова Тодорова

 

Отказва да регистрира Деян Енев Беслимов.

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2014 в 08:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол