Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 504-ЕП
София, 23.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „Европейско общество за защита на човешките права – България“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-156 от 22.05.2014 г. от „Европейско общество за защита на човешките права - България", представлявана от Чавдар Цветков Гагов - представляващ сдружението, чрез пълномощника Ивайло Светославов Цонев, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сдружението е регистрирано с Решение № 486-ЕП от 22 май 2014 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени:пълномощно от Чавдар Цветков Гагов, представляващ сдружението, в полза на Ивайло Светославов Цонев и на 9 (девет) лица -представители на „Европейско общество за защита на човешките права - България"; списък, подписан от представляващия сдружението, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените 9 (девет) представители на „Европейско общество за защита на човешките права- България"  както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Румяна Христова Дечева
2. Тонита Иванова Вакарелова
3. Асен Здравков
4. Нина Илиева Ицкова
5. Пепа Стоянова Цонева
6. Александра Сашова Джермова
7. Даниела Павлинова Пенева
8. Паулина Пламенова Петрова
9. Марко Николов Крамарски

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.05.2014 в 01:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол