Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 505-ЕП
София, 23.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на застъпници извън страната на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-23-235 от 22.05.2014 г. и вх. № ЕП-10-114 от 22.05.2014 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Заявлението е подписано от Серхан Шукри Садула - пълномощник на представляващия партията.

Към заявлението е приложен списък съдържащ имената и ЕГН на 12 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител. Приложено е и заверено копие от пълномощно № 61/22.05.2014 г.

След извършена проверка, резултата от която е получен с вх.№ ЕП-00-446 от 23 май 2014 г. се установи, че всички лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 115-ЕП от 9 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи", 12 лица, както следва:

 

Име, презиме и фамилия
1. Севинч Ахмед Садула
2. Али Фикрет Мехмед
3. Еркан Кудретов Делиибрямов
4. Мелиха Сали Исмаил
5. Селим Исмет Селим
6. Сердан Османов Селяйдинов
7. Тоньо Сашев Радушев
8. Мемиш Юсню Яшар
9. Месут Алиосман Сюлейман
10. Зефир Юриев Фиданов
11. Сурай Мудин Асан
12. Хюсеин Васви Хюсеин

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.05.2014 в 01:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол