Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 51-ЕП
София, 03.04.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район – Хасковски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Хасково с вх. № ЕП-05-36 от 31.03.20014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 26.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между политическите партии и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и девети район - Хасковски, поради което съставът на РИК в Двадесет и девети район - Хасковски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Хасково предложения от политическите партии и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район - Хасковски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Карев Челебиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Велев Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Димчев Гъбов
СЕКРЕТАР: Ибрям Раиф Мустафа
ЧЛЕНОВЕ: Таня Владкова Димитрова
  Димитър Атанасов Цветков
  Георги Митков Митев
  Албена Димитрова Ченголова
  Славея Георгиева Костадинова
  Атанас Зафиров Янчев
  Веско Цветанов Георгиев
  Бойчо Георгиев Бойчев
  Хамдие Тасим Сабри
  Татяна Петкова Ангелова
  Еленка Димитрова Михайлова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2014 в 17:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол