Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 510-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лом, област Монтана, назначена с Решение № 222-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК и поправка на техническа грешка в същото решение

Постъпили са заявления с вх. № ОИК-375/23.08.2011 г. и ОИК-393/24.08.2011 г. от Кирилка Евлогиева Константинова и Ени Любенов Костадинов, придружени с предложения от Веселин Иванов Николов - председател на ПП „ГЕРБ" - Лом, и упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Лом, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лом, област Монтана, като на мястото на члена на ОИК Кирилка Евлогиева Константинова да бъде назначена Марияна Ангелова Вълчева от квотата на ПП "ГЕРБ" и на мястото на Ени Любенов Костадинов да бъде назначен Димитър Ралчев Петров от квотата на ПП „ГЕРБ". Към предложенията са представени заявления от Кирилка Евлогиева Константинова и Ени Любенов Костадинов за освобождаването им като членове на ОИК по собствено желание. Предварително са представени декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Марияна Ангелова Вълчева и Димитър Ралчев Петров.
Постъпила е молба с вх. № ОИК-413 от 24.08.2011 г. от Евелина Георгиева Георгиева - член на ОИК в община Лом, област Монтана, с която се заявява, че в предложението на кмета на община Лом, област Монтана, е допусната техническа грешка по отношение на фамилното име на члена на ОИК, като вместо „ГЕОРГИЕВА" е изписано „Аврамова".
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лом, област Монтана, Кирилка Евлогиева Константинова, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лом, област Монтана, Ени Любенов Костадинов, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лом, област Монтана, Марияна Ангелова Вълчева, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лом, област Монтана, Димитър Ралчев Петров, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 222-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК в община Лом, област Монтана, Евелина Георгиева Аврамова вместо „Аврамова" да се чете „ГЕОРГИЕВА".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 22:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол