Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 511-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Сливница, Софийска област, назначена с Решение № 147-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-400 от 24.08.2011 г. на ЦИК от Георги Георгиев, кмет на община Сливница, Софийска област, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Сливница, като от състава да бъде освободена Живка Богданова Васева - член на комисията, предложена от ПП „АТАКА", по лична молба, и на нейно място бъде назначен за член на комисията Кирил Павлов Младенов, предложени от ПП „АТАКА".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Сливница, Софийска област, Живка Богданова Васева - член.
НАЗНАЧАВА Кирил Павлов Младенов, ЕГН ..., за член на ОИК в община Сливница, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 23:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол