Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 512-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило са заявление с вх. № ОИК-401/24.08.2011 г. от Мемиш Мустафов - общински председател на ПП „Движение за права и свободи", община Каварна, с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, като на мястото на члена на ОИК Айтен Лютви Аптулова да бъде назначен Исмаил Ошнудов Исмаилов от квотата на ПП "Движение за права и свободи. Към заявлението са приложени заявление от Айтен Лютви Аптулова за освобождаване от ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК от Исмаил Ошнудов Исмаилов; копие от диплома за завършено висше образование на Исмаил Ошнутов Исмаилов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Айтен Лютви Аптулова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Исмаил Ошнудов Исмаилов, ЕГН ..., от квотата на ПП "Движение за права и свободи".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 23:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол