Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 513-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Рила, област Кюстендил, назначена с Решение № 182-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-406/24.08.2011 г. от Иван Захариев Владимиров - пълномощник на ПП „ГЕРБ", община Рила, област Кюстендил, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Рила, област Кюстендил, като на мястото на члена на ОИК Стефан Димитров Станчов, от квотата на ПП „ГЕРБ", да бъде назначен Божидар Иванов Георгиев. Предложението е придружено от заявление от Стефан Димитров Станчов за освобождаването му като член на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Божидар Иванов Георгиев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Стефан Димитров Станчов, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Божидар Иванов Георгиев, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 23:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол