Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 515-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, назначена с Решение № 237-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-408/24.08.2011 г. от Стоян Колев Вълчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Братя Даскалови, с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, като на мястото на члена на ОИК Велислава Николова Иванова от квотата на ПП „ГЕРБ" да бъде назначен Димитър Иванов Славов от квотата на ПП "ГЕРБ". Приложени са заявления от Велислава Николова Иванова за освобождаване от ОИК; предложение от Стоян Колев Вълчев за назначаване на Димитър Иванов Славов; собственоръчно подписана декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Димитър Иванов Славов и копие от диплома за завършено висше образование.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, Велислава Николова Иванова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, Димитър Иванов Славов, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 23:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол