Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 516-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Венец, област Шумен, назначена с Решение № 294-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-403 от 24.08.2011 г. от кмета на община Венец, придружено с молба от Семра Селимова Ибрямова - член на ОИК в община Венец, област Шумен, да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК. Постъпило е и предложение от Орхан Велиев Кърджалиев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаването на Радостина Неделчева Тодорова за член на ОИК в община Венец, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Семра Селимова Ибрямова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Венец, област Шумен.
2. НАЗНАЧАВА Радостина Неделчева Тодорова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Венец, област Шумен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 23:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол