Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 518-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Искър, област Плевен, назначена с Решение № 364-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-409 от 24.08.2011 г. от Борис Борисов - упълномощен представител на областния координатор на ПП „ГЕРБ" - Плевен, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Искър, област Плевен, като на мястото на члена на ОИК Виолета Георгиева Целова да бъде назначена Надка Димитрова Добрева от квотата на ПП "ГЕРБ". Към предложението са представени: молба от Виолета Георгиева Целова за освобождаването й като член на ОИК в община Искър, област Плевен; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за полувисше образование на Надка Димитрова Добрева, завършено през 1974 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Искър, област Плевен, Виолета Георгиева Целова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Искър, област Плевен, Надка Димитрова Добрева, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 23:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол