Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 524-ПВР/МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

юПостъпило е заявление с вх. № ОИК-397/24.08.2011 г. от Галина Иванова Видева - секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, придружено с предложение от Георги Кузев - упълномощен представител на ПП „АТАКА", да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, като на мястото на секретаря на ОИК Галина Иванова Видева от квотата на ПП „АТАКА" да бъде назначена Гинка Стоянова Влахова от квотата на ПП „АТАКА". Към предложението са представени: заявление от Галина Иванова Видева за освобождаването й като секретар от ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Гинка Стоянова Влахова; копие от дипломата за завършено висше образование на Гинка Стоянова Влахова и копие от личната й карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Галина Иванова Видева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Гинка Стоянова Влахова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.08.2011 в 22:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол