Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 526-ПВР/МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Опака, област Търговище, назначена с Решение № 306-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-399/24.08.2011 г. от председателя и упълномощения да представлява ПП „ГЕРБ" в община Опака, област Търговище, Борислав Петров Борисов да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Опака, като на мястото на члена на ОИК Есин Салиева Сабриева от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена Васвие Хълмиева Ахмедова, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Есин Салиева Сабриева за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Васвие Хълмиева Ахмедова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Опака, област Търговище, Есин Салиева Сабриева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА Васвие Хълмиева Ахмедова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Опака, област Търговище.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.08.2011 в 22:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол