Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 527-ПВР/МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Алфатар, област Силистра, назначена с Решение № 249-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-411/24.08.2011 г. от общинския ръководител и преупълномощена да представлява ПП"ГЕРБ" в община Алфатар, област Силистра, Янка Стоянова Господинова да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Алфатар, като на мястото на председателя Марин Ников Маринов да бъде назначена Кица Василева Иванова, ЕГН ..., и на мястото на членовете на ОИК Галина Василева Костова и Росица Петрова Петрова от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъдат назначени за членове на ОИК Павлина Савова Стоева, ЕГН ..., и Тамара Борисова Вацева, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписани заявления от Марин Ников Маринов за освобождаването му като председател, Галина Василева Костова и Росица Петрова Петрова за освобождаването им членове на ОИК по лични причини, декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за висше образование на Кица Василева Иванова, Павлина Савова Стоева и Тамара Борисова Вацева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Марин Ников Маринов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Кица Василева Иванова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Галина Василева Костова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Павлина Савова Стоева, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Росица Петрова Петрова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Тамара Борисова Вацева, ЕГН ....


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 25.08.2011 в 22:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол