Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 528-ПВР/МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Опан, област Стара Загора

Постъпило е предложение вх. № ОИК-389 от 25.08.2011 г. на ЦИК от Елка Бонева, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна във вече назначения състав на ОИК в община Опан, като на мястото на Кремена Ганчева Арнаудова - член на ОИК, бъде назначена за член на комисията Дима Димитрова Симеонова. Към предложението са приложени: молба за освобождаване от Кремена Ганчева Арнаудова; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Дима Димитрова Симеонова; копие от диплома за завършено образование на Дима Димитрова Симеонова; копие от лична карта на Дима Димитрова Симеонова; копие от пълномощно на Елка Илиева Бонева, копие от пълномощно на Живко Веселинов Тодоров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Опан, област Стара Загора, Кремена Ганчева Арнаудова - член.
НАЗНАЧАВА Дима Димитрова Симеонова, ЕГН .., за член на ОИК в община Опан, област Стара Загора.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.08.2011 в 22:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол