Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 529-ПВР/МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Силистра, област Силистра, назначена с Решение № 213-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-398/24.08.2011 г. от председателя и упълномощения да представлява "Коалиция за България" в община Силистра, област Силистра, Нели Стоянова Стоилова да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Силистра, като на мястото на члена на ОИК Никола Иванов Неделчев от квотата на "Коалиция за България" бъде назначена Елка Русева Петрова, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Никола Иванов Неделчев за освобождаването му като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Елка Русева Петрова (постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-44/08.08.2011 г.).
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-419/25.08.2011 г. от областния координатор и упълномощения да представлява ПП "АТАКА" в Община Силистра, област Силистра, Димчо Нейков Кьосев да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Силистра, като на мястото на члена на ОИК Здравка Любенова Димитрова от квотата на ПП "АТАКА" да бъде назначена Венета Цветкова Константинова, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Здравка Любенова Димитрова за освобождаването и като член на ОИК по лични причини и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Венета Цветкова Константинова.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-418/25.08.2011 г. от общинския ръководител и преупълномощен да представлява ПП "ГЕРБ" в община Силистра, област Силистра, Мария Димитрова Димитрова да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Силистра, като на мястото на члена на ОИК Калоян Димитров Нейков от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначен Васил Стоянов Узунов, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Калоян Димитров Нейков за освобождаването му като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Васил Стоянов Узунов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Никола Иванов Неделчев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Елка Русева Петрова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Здравка Любенова Димитрова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Венета Цветкова Константинова, ЕГН .....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Калоян Димитров Нейков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Васил Стоянов Узунов, ЕГН ....


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2011 в 14:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол