Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 532-ПВР/МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Сопот, област Пловдив, назначена с Решение № 292-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-416 от 25.08.2011 г. от Мариана Здравкова Кацарова, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено със заявления от Диана Станева Станева, Петър Александров Първанов и Дончо Ненчев Ташков - членове на ОИК в община Сопот, област Пловдив, с молба да бъдат освободени от заеманите длъжности в ОИК, на тяхно място се предлагат Божидар Павлов Бакалов, Пенка Иванова Павлова и Панчо Георгиев Панчев, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломите за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Диана Станева Станева, ЕГН .., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
2. ОСВОБОЖДАВА Петър Александров Първанов, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
3. ОСВОБОЖДАВА Дончо Ненчев Ташков, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
4. НАЗНАЧАВА Божидар Павлов Бакалов, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
5. НАЗНАЧАВА Пенка Иванова Павлова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
6. НАЗНАЧАВА Панчо Георгиев Панчев, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.08.2011 в 22:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол