Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 534-ПВР/МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, назначена с Решение № 271-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-360 от 22.08.2011 г. от кмета на община Стралджа. Към него са приложени предложение от Атанас Михайлов Иванов - упълномощен представител на областния координатор на ПП „ГЕРБ" за община Стралджа, с вх. № АПО-973/17 август 2011 г. на община Стралджа, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, като на мястото на члена на ОИК Ирина Стойчева Урумова да бъде назначена Златка Георгиева Делчева от квотата на ПП "ГЕРБ". Към предложението са представени: молба от Ирина Стойчева Урумова за освобождаването й като член на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Златка Георгиева Делчева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, Ирина Стойчева Урумова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стралджа, област Ямбол, Златка Георгиева Делчева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.08.2011 в 22:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол