Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 539-ПВР/МИ
София, 26.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Родопи, област Пловдив, назначена с Решение № 316-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-412 от 24.08.2011 г. от Росица Тодорова Манолева с молба да бъдат предсрочно прекратени пълномощията й като председател на ОИК в община Родопи по собствено желание. Допълнително е постъпило и предложение от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Пламен Спасов, с което се предлага за председател на ОИК в община Родопи да бъде назначен настоящият член на комисията Таня Атанасова Бочукова, а за член да бъде назначена Величка Иванова Иванова, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Росица Тодорова Манолева, ЕГН ..., от длъжността председател на Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив.
2. НАЗНАЧАВА Величка Иванова Иванова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив.
3. ПРЕНАЗНАЧАВА досегашния член Таня Атанасова Бочукова, ЕГН ..., за председател на Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.08.2011 в 23:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол