Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 541-ПВР/МИ
София, 26.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Провадия, област Варна, назначена с Решение № 152-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-452 от 26.08.2011 г. от Бисер Стефанов Денев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено с молба от Таня Георгиева Неделчева да й бъдат прекратени пълномощията като член на ОИК в община Провадия по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Юлия Иванова Боева, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Таня Георгиева Неделчева, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Провадия, област Варна.
2. НАЗНАЧАВА Юлия Иванова Боева, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Провадия, област Варна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.08.2011 в 23:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол