Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 544-ПВР/МИ
София, 26.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, назначена с Решение № 204-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-438 от 26.08.2011 г. от Владимир Москов - кмет на община Гоце Делчев, придружено с предложение от Иса Иса Хаджиали - общински председател на ДПС - Гоце Делчев, за промяна в състава на ОИК в община Гоце Делчев, като Гюлфие Исмаил Джугданова - член на ОИК, бъде освободена по нейно искане и на нейно място да бъде назначена Фатме Ибраим Паша. Към предложението са приложени искане от Гюлфие Исмаил Джугданова за освобождаването й като член; копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Фатме Ибраим Паша.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Гюлфие Исмаил Джугданова.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Фатме Ибраим Паша, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.08.2011 в 23:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол