Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 550-ПВР/МИ
София, 26.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Оряхово, област Враца, назначена с Решение № 424-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-446 от 26.08.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Оряхово. Към него са приложени предложение от Маргарит Маждраков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Враца, с което се предлага членовете на ОИК в община Оряхово Йорданка Георгиева Йорданова и Денислав Севдалинов Ивов да бъдат освободени и на тяхно място да бъдат назначени в състава на ОИК в община Оряхово Цветана Стефанова Станева и Мануела Драгова Кръстева; молби от Йорданка Георгиева Йорданова и Денислав Севдалинов Ивов за освобождаването им като членове на ОИК в община Оряхово по лични причини; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на предложените членове на ОИК в община Оряхово.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Йорданка Георгиева Йорданова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Денислав Севдалинов Ивов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Цветана Стефанова Станева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Мануела Драгова Кръстева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.08.2011 в 23:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол