Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 556-ПВР/МИ
София, 28.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Опака, област Търговище, назначена с Решение № 306-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-453/26.08.2011 г. от упълномощения представител на ПП "АТАКА" в Община Опака, област Търговище, Красимир Христов Калчев чрез кмета на община Опака, област Търговище, Лютфи Реянов да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Опака, като на мястото на секретаря Росица Николаева Несторова от квотата на ПП "АТАКА" да бъде назначена Росица Руменова Тодорова, ЕГН ...... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Росица Николаева Несторова за освобождаването й от ОИК по лични здравословни причини и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Росица Руменова Тодорова (получени с писмо вх. № ОИК-90/10.08.2011 г.)
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Опака, област Търговище, Росица Николаева Несторова, ЕГН ...и
НАЗНАЧАВА като секретар на ОИК в община Опака, област Търговище Росица Руменова Тодорова, ЕГН ....


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.08.2011 в 07:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол