Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 557-ЕП
София, 28.05.2014

ОТНОСНО: жалба от Николай Тихомиров Бареков в качеството му на председател на ПП „България без цензура“ за нарушаване на забраната за предизборна агитация в изборния ден от Бойко Борисов, председател на ПП „ГЕРБ“

Постъпила е жалба от Николай Тихомиров Бареков в качеството му на председател на ПП „България без цензура" за нарушаване на забраната за предизборна агитация в изборния ден от Бойко Борисов, председател на ПП „ГЕРБ". В жалбата се твърди, че в изборния ден в изявление пред медиите по време на упражняване правото му на глас в нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК председателят на ПП „ГЕРБ" Бойко Борисов е направил изказване, в което е внушил призив за неподкрепа на коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение Гергьовден" чрез пренебрежителния израз „цензурата", визирайки именно ПП „България без цензура".

Към жалбата е приложен и видеоматериал.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес. Същата е подадена в срок и е допустима.

Жалбоподателят се позовава на чл. 182, ал. 4 от ИК. По направените оплаквания в жалбата ЦИК се запозна с предоставения материал и установи, че г-н Бойко Борисов действително дава мнението си в отговор на въпроси на представител на медии.

Беше предложен проект на решение за оставяне на жалбата без уважение с мотиви, че Бойко Борисов не е осъществявал предизборна агитация за подкрепа или неподкрепа в полза на някой от участниците в изборния процес. Самото споменаване на имена или части от имена на партии, коалиции и кандидати не представлява предизборна агитация по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ИК. Предложеният проект за решение не събра необходимото мнозинство и беше отхвърлен.

Беше предложен проект на решение за уважаване на жалбата и за приемане за установено, че е извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК. Предложеният проект за решение не събра необходимото мнозинство и беше отхвърлен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 53, ал. 4, предл. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложените проекти за решения по жалбата на Николай Тихомиров Бареков в качеството му на председател на ПП „България без цензура" за нарушаване на забраната за предизборна агитация в изборния ден от Бойко Борисов, председател на ПП „ГЕРБ".

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.05.2014 в 23:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол