Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 559-ЕП
София, 28.05.2014

ОТНОСНО: жалба от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

Постъпила е жалба с вх. № 73/26.05.2014 г. от коалиция „Реформаторски блок" чрез Стамен Стаменов Янев - представител по пълномощно за регистрация.

В жалбата се твърди, че на основание свидетелства на представителите на коалиция „Реформаторски блок" в секционните избирателни комисии в София, Велико Търново и Русе членовете от секционните избирателни комисии са отказали преброяването и вписването в протоколите на преференциалните гласове, отбелязани за водача на листата Меглена Кунева. Жалбоподателят поддържа, че това е пряко нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на ЦИК. Направено е искане на основание чл. 287, ал. 3 от ИК да се постанови ново преброяване на бюлетините от районните избирателни комисии в гр. София и гр. Димитровград за следните секции:

- за София град: РИК 24 - район „Средец" - СИК № 244601012, 244601018, 244601019, 244601021, 244601024, 244601027, 244601030, 244601037, 244601040, 244601041, 244601045, 244601049; РИК 24 - район „Оборище" - СИК № 244604002, 244604009, 244604027, 244604028, 244604032, 244604042, 244604045; за РИК 25 - район „Красна поляна" - СИК № 254611005, 254611006, 254611015, 254611027, 254611032, 254611043, 254611047;

- за Велико Търново: РИК 4 - Леденик, СИК № 040400111; Велико Търново - СИК 040400020, с. Поликраище - СИК № 040600065, с. Поликраище - СИК 040600063;.

- за Русе: РИК 19 - СИК № 192700004; СИК № 192700116.

При извършена служебна проверка бе установено, че към заявлението за регистрация на коалиция „Реформаторски блок" е представено пълномощно в полза на Стамен Стаменов Янев.

Жалбата е допустима и е подадена от активно легитимирано лице. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 287, ал. 3 от ИК се извършва ново преброяване на гласовете, когато след произвеждане на избор при приемане на протокола на секционната избирателна комисия съответната районна избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия. В подадената жалба не се съдържат данни да са налице посочените по-горе несъответствия. Няма данни такива несъответствия да са били установени при предаването на протоколите на посочените по-горе секционни избирателни комисии на съответната районна избирателна комисия. Освен това решение за извършване на ново преброяване на гласовете в съответната секция се взима от съответната районна избирателна комисия.

След извършената служебна проверка на сканираните протоколи се установи, че има отбелязване на преференциални гласове, включително и на водача на листата г-жа Меглена Кунева.

Предвид гореизложеното не са налице предпоставките на чл. 287, ал. 3 от ИК за извършване на ново преброяване на гласовете в посочените секции.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на коалиция „Реформаторски блок" чрез Стамен Стаменов Янев - представител по пълномощно за регистрация, съдържаща искане за ново преброяване на гласовете в посочените в жалбата секции.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.05.2014 в 21:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол