Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 559-ПВР/МИ
София, 28.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Главиница, област Силистра, назначена с Решение № 141-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-435/26.08.2011 г. от председателя на ОбС на БСП - гр. Главиница, Данка Милчева чрез кмета на община Главиница Насуф Насуф да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Главиница, област Силистра, като на мястото на члена на ОИК Елена Димитрова Петрова, ЕГН ..., от квотата на Коалиция за България да бъде назначена Райна Недялкова Христова, ЕГН ..... Предложението е придружено от заявление от Елена Димитрова Петрова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Райна Недялкова Христова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Главиница, област Силистра, Елена Димитрова Петрова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Главиница, област Силистра, Райна Недялкова Христова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.08.2011 в 07:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол