Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 562-ПВР/МИ
София, 28.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Червен бряг, област Плевен, назначена с Решение № 248-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-391 от 24.08.2011 г. от Георги Христов Георгиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено съд заявление от Ралица Цветанова Стоянова, ЕГН ...., да бъде освободена като член на ОИК в община Червен бряг, област Плевен, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Валя Георгиева Божинова, ЕГН ..., посочена като резерва в списъка на ПП „ГЕРБ" за участие в преговорите за определяне състава на ОИК в община Червен бряг, област Плевен. Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
С вх. № ОИК-442 от 26.08.2011 г. е постъпило предложение от Илиян Георгиев Илиев, пълномощник на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", община Червен бряг, област Плевен, с което се предлага да бъде освободена Грета Илиянова Георгиева, ЕГН ..., като член на ОИК в община Червен бряг, област Плевен, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Юлия Николова Иротеева, ЕГН .... Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Ралица Цветанова Стоянова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
2. ОСВОБОЖДАВА Грета Илиянова Георгиева, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
3. НАЗНАЧАВА Валя Георгиева Божинова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
4. НАЗНАЧАВА Юлия Николова Иротеева, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 29.08.2011 в 07:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол