Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 563-ПВР/МИ
София, 28.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Георги Дамяново, област Монтана, назначена с Решение № 400-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-394 от 24.08.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", придружено с молба от Димитър Илиев Иванов, ЕГН ..., да бъде освободен като секретар на ОИК в община Георги Дамяново, област Монтана, по собствено желание. Предлага се на негово място да бъде назначен Бисер Петров Георгиев, ЕГН .... Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата на Бисер Петров Георгиев за завършено висше образование, копие от личната карта и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Димитър Илиев Иванов, ЕГН ... , от длъжността секретар на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана.
2. НАЗНАЧАВА Бисер Петров Георгиев, ЕГН ..., за секретар на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.08.2011 в 07:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол