Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 58-ЕП
София, 03.04.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осми район – Добрички, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич с вх. № ЕП-05-35 от 31.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Осми район - Добрички, поради което съставът на РИК в Осми район Добрички, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Добрич предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осми район -Добрички, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Добрева Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Илиева Далакманска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Георгиев Маринов
СЕКРЕТАР: Мелекбер Мустафа Абил
ЧЛЕНОВЕ: Ивелина Ганчева Илиева
Димчо Илиев Илиев
Росица Светлозарова Димова
Живко Георгев Желязков
Горан Панов Панов
Нели Господинова Димова
Върбан Димитров Върбанов
Валя Кондова Пейчева
Севда Февзи Неджибова
Вела Атанасова Георгиева
Милена Вълчева Желева-Керанова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2014 в 18:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол