Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 588-МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  жалба против решения № 52, 53 и 54 от 27.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Белослав, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № 489/27.08.2011 г. на ЦИК от местна коалиция "БЕЛОСЛАВ - ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" чрез упълномощения представител Величко Енчев Дичев срещу решение № 52 от 27.08.2011 г. на ОИК - Белослав, за отказ за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за кмет на кметство с. Езерово, за кмет на кметство с. Страшимирово, за кмет на кметство с. Разделна; срещу решение № 53 от 27.08.2011 г. на ОИК - Белослав, за отказ за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници; срещу решение № 54 от 27.08.2011 г. на ОИК - Белослав, за отказ за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за кмет на община Белослав. Жалбата е комплектувана с административната преписка по обжалваните решения. В жалбата се твърди, че обжалваните решения, постановени по заявление на местна коалиция "БЕЛОСЛАВ - ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна в община Белослав, противоречат на чл. 95, ал. 6 от Изборния кодекс и се иска ЦИК да приеме решение за отстраняване на нередността в регистрацията на местната коалиция за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г. Твърди се, че Общинската избирателна комисия в община Белослав не е дала никакви указания на местната коалиция в изпълнение на чл. 95, ал. 6 от Изборния кодекс, свързани с представеното удостоверение за откриване на банкова сметка на името на партия СДС, която участва в състава на местната коалиция. Видно от мотивите на обжалваните решения на ОИК - Белослав, представеното удостоверение за откриване на банкова сметка е с дата 23.08.2011 г., а решението за образуване на местната коалиция е от 25.08.2011 г., т.е. банковата сметка е открита преди датата на решението за образуване на местната коалиция. Общинската избирателна комисия в община Белослав е приела, че това противоречи на съобщение на ЦИК по прилагането на чл. 95, ал. 5, т. 6 от Изборния кодекс.
Жалбата е подадена в срок от надлежно упълномощено лице и следва да бъде разгледана.
Разгледана по същество, жалбата е основателна и следва да бъде уважена по следните съображения:
Въз основа на подадени заявления от местна коалиция „БЕЛОСЛАВ - ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" за участие в изборите за общински съветници, за кмет на кметство с. Езерово, за кмет на кметство с. Страшимирово, за кмет на кметство с. Разделна, както и за кмет на община Белослав, Общинската избирателна комисия е постановила решение № 52 от 27.08.2011 г. за отказ за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за кмет на кметство с. Езерово, за кмет на кметство с. Страшимирово, за кмет на кметство с. Разделна, решение № 53 от 27.08.2011 г. на ОИК - Белослав, за отказ за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници; срещу решение № 54 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Белослав, за отказ за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за кмет на община Белослав.
Преди да постанови решенията си, в изпълнение на чл. 95, ал. 6 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия в община Белослав е следвало да даде указания за отстраняване на установените от комисията непълноти в 3-дневен срок. С това комисията е допуснала нарушение на процесуалните правила в производството по регистрация на местната коалиция, установени в чл. 95 от Изборния кодекс, поради което обжалваните решения се явяват незаконосъобразни и следва да се отменят и да се дадат указания на ОИК в община Белослав, а именно - да даде указания на упълномощения представител на местна коалиция „БЕЛОСЛАВ - ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" да отстрани установените пропуски в 3-дневен срок от датата на уведомяването.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 52 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Белослав за отказ за регистрация на местна коалиция „БЕЛОСЛАВ - ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" за участие в изборите за кмет на кметство с. Езерово, за кмет на кметство с. Страшимирово, за кмет на кметство с. Разделна.
Отменя решение № 53 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Белослав за отказ за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници.
Отменя решение № 54 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Белослав за отказ за регистрация на местна коалиция „БЕЛОСЛАВ - ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" за участие в изборите за кмет на община Белослав.
Задължава ОИК в община Белослав, област Варна, да даде указания на представляващия местна коалиция „БЕЛОСЛАВ - ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол