Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 598-МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение по т. 3 от протокол № 7 от 25.08.2011 г. под № 49 от 25.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Варна

Постъпило е писмо с вх. № 508/28.08.2011 г. на ЦИК от Общинска избирателна комисия в община Варна. Към писмото е приложена жалба с вх. № 70/27.08.2011 г. на ОИК в община Варна от местна коалиция с наименование „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ", срещу решение по т. 3 от протокол № 7/25.08.2011 г. на ОИК в община Варна. Обжалваното решение е с № 49 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Варна. В жалбата се твърди, че решението е издадено при съществено нарушение на материалния закон и се иска неговата отмяна. С него е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове за община Варна на 23 октомври 2011 г. местна коалиция с наименование „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА"/ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА". Според жалбоподателите по този начин е допуснато повторение на името на регистрирана в ЦИК и в ОИК в община Варна коалиция от партии - „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ".
Към писмото са приложени копия от следните документи: решение № 49 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Варна; протокол № 7 от проведеното на 25.08.2011 г. заседание на ОИК в община Варна; решение от 24.08.2011 г. за образуване на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ" и пълномощно на лицата, представляващи участващите в коалицията партии; становище по жалбата от председателя на ОИК в община Варна; извлечение от регистрите на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства за регистрация на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ/ПП "СДС" и ПП „ДСБ"; извлечение от регистъра на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници за регистрация на „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"; заявление вх. № 48 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Варна за регистрация на „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" в изборите за общински съветници; удостоверения за регистрацията на ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" в ЦИК; протокол от проведеното на 24.08.2011 г. учредително събрание за създаване на местна коалиция „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" и образци от подписите на представляващите я лица, както и пълномощно на лицата, представляващи участващите в коалицията партии.
На Централната избирателна комисия е изпратен протокол № 10 от заседание на Общинската избирателна комисия в община Варна, проведено на 28 август 2011 г. С решение № 70 от 28.08.2011 г., взето на същото заседание, Общинската избирателна комисия заличава регистрацията на местна коалиция „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА".
При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е недопустима. Оспорваното от жалбоподателите решение е отменено и регистрацията на местната коалиция, чието наименование според тях повтаря наименованието на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ", е заличена. При това положение за тях липсва правен интерес да оспорват акта, с който местна коалиция с наименование „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Варна.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалбата на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ", представлявана от Любомир Баев Роев и Цанко Георгиев Цветанов срещу решение № 3 от 25.08.2011 г. по протокол № 7 от 25.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Варна с № 49 от 25.08.2011 г. и прекратява производството.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол