Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 599-ЕП
София, 17.06.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е искане с вх. № ЕП-06-326 от 13.06.2014 г. на ЦИК от Община Септември за отварянето на помещението, намиращо се в сградата на общинска администрация Септември, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Искането за разпечатването и отварянето на помещението възниква, тъй като в помещението се съхраняват и неизползваните (резервни) бюлетини и формулярите на изборните книжа, които не са предадени в СИК. Неизползваните бюлетини и изборни книжа съгласно Решение № 583-ЕП от 4 юни 2014 г. на ЦИК следва да бъдат унищожени по ред, определен от кмета на общината, съответно областния управител.

Освен изложеното, достъп до помещението е необходим и с цел преместване на изборните книжа и материали в друго помещение, намиращо се в сградата на  общинска администрация Септември.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, т. 17 и 18 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатаното помещение в община Септември, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Достъпът да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014  г. на ЦИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.06.2014 в 16:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол