Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 601-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Трявна, област Габрово, и поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 340-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-404 от 24.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявления от Донка Ганчева Цанева и от Виолета Цветанова Тачева за освобождаването им като членове на ОИК в община Трявна; предложение от Деян Събев Башев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за назначаване на Кремена Кънчева Станева и Петко Николов Петков за членове на ОИК в община Трявна; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломите за завършено висше образование на Кремена Кънчева Станева и Петко Николов Петков.
Постъпило е писмо с вх. № ОИК-481 от 29.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявление от Христо Тотев Михов за освобождаването му като член на ОИК в община Трявна; предложение от Недялко Тодоров Недев - упълномощен представител на Коалиция за България, за назначаване на Стефан Петков Пашев за член на ОИК в община Трявна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Стефан Петков Пашев и пълномощно на Недялко Тодоров Недев.
Постъпило е писмо с вх. № ОИК-482 от 29.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявление от Теодора Недялкова Славова за освобождаването й като член на ОИК в община Трявна; предложение от Недялко Тодоров Недев - упълномощен представител на Коалиция за България, за назначаване на Младен Кънчев Цанев за член на ОИК в община Трявна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, уверение № 632 от 23.08.2011 г. за завършено висше образование на Младен Кънчев Цанев и пълномощно на Недялко Тодоров Недев.
Постъпило е писмо с вх. № ОИК-480 от 29.08.2011 г. от Мариан Ганчев - председател на ОИК в община Трявна, с което се иска поправка на допусната грешка при изписване на фамилното име на члена на ОИК в община Трявна Вержиния Петкова Станчева - изписано е грешно „Станева" вместо „СТАНЧЕВА".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Трявна, област Габрово, Донка Ганчева Цанева - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Трявна, област Габрово, Виолета Цветанова Тачева - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Трявна, област Габрово, Теодора Недялкова Славова - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Трявна, област Габрово, Христо Тотев Михов - член.
НАЗНАЧАВА Кремена Кънчева Станева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Трявна, област Габрово.
НАЗНАЧАВА Петко Николов Петков, ЕГН ..., за член на ОИК в община Трявна, област Габрово.
НАЗНАЧАВА Младен Кънчев Цанев, ЕГН ..., за член на ОИК в община Трявна, област Габрово.
НАЗНАЧАВА Стефан Петков Пашев, ЕГН ..., за член на ОИК в община Трявна, област Габрово.
Допуска поправка на техническа грешка в изписване на фамилното име на члена на ОИК в община Трявна Вержиния Петкова Станчева, което да се чете „СТАНЧЕВА" вместо „Станева".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол