Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 604-ПВР/МИ
София, 19.06.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Белица, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-153 от 18.06.2014 г. от Иван Лазаров Стойчев - общински координатор на ПП „ГЕРБ" - гр. Белица, за попълване състава на ОИК - Белица, от квотата на ПП „ГЕРБ", на мястото на освободените с Решение № 598-ПВР/МИ от 12 юни 2014 г. на ЦИК членове.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - 4 бр.; копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карти на Ава Али Манзурска, Йълдъз Мидхад Мехмед, Мустафа Али Калъчов и Павлин Христов Мараценков; пълномощни - 3 бр.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Ава Али Манзурска, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Йълдъз Мидхад Мехмед, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Мустафа Али Калъчов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Павлин Христов Мараценков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.06.2014 в 21:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол