Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 604-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Рила, област Кюстендил, назначена с Решение № 182-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-478/29.08.2011 г. от кмета на община Рила Георги Кабзималски за освобождаване на Мария Стефанова Фабрикарска като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил по лични причини, придружена с предложение на Александър Миладинов упълномощен представител на „Коалиция за България" в община Рила да бъде освободена от длъжност Мария Стефанова Фабрикарска, ЕГН ...и на нейно място да бъде назначен за член на комисията Атанас Тодоров Близнев с ЕГН .... Представени са към преписката декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Атанас Тодоров Близнев, копие от дипломата за завършено висше образование на Атанас Тодоров Близнев и пълномощно на името на Александър Миладинов.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Мария Стефанова Фабрикарска, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Атанас Тодоров Близнев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол