Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 605-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Белослав, област Варна, назначена с Решение № 231-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-465/29.08.2011 г. от Десислава Тодорова Митишева, упълномощен представител на „ГЕРБ" за област Варна, за замяна на Йорданка Манолова Кирова, като член на ОИК в община Белослав, област Варна, и на нейно място да бъде назначена Стела Великова Митева, ЕГН .... Представени са декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Стела Великова Митева, копие от дипломата за завършено висше образование на Стела Великова Митева и копие от пълномощно.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Белослав, област Варна, Йорданка Манолова Кирова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белослав, област Варна, Стела Великова Митева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол