Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 614
София, 26.06.2014

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на подписките в подкрепа произвеждането на референдуми, граждански инициативи и общи събрания по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)

На основание чл. 57, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 7, ал. 1 и 2 и §2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Подписките по чл. 12, ал. 2, чл. 28, ал 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗПУГДВМС се изготвят и в структуриран електронен вид във вид на текстови файл със следния формат (структура):

 • Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в списъка.
 • За край на ред се считат символите „rn" (windows формат) като разделители.

Наличната информация се записва в седем колони, както следва:

 1. Пореден номер на реда в списъка.
  (Число от 1 до 999999.)
 2. Номер на страницата, на която се намира редът.
  (Число от 1 до 999999.)
 3. ЕГН/ЛН.
  (Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани.)
 4. Собствено име.
  (Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)
 5. Бащино име.
  (Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)
 6. Фамилно име.
  (Максимален брой символи 42, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)
 7. Постоянен адрес.
  (Максимален брой символи 80, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", цифри от 0 до 9, интервал, апостроф, тире, точка, запетая.)
 • За край на колоните от 1 до 6 да се счита символът „;". За край на последната колона (7. Постоянен адрес) се считат символите за край на ред „rn" (windows формат).

ІІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител.

ІІІ. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид може да се използва таблица на EXCEL, като файлът бъде запазен в CSV (comma delimited) формат или EXCEL формат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.06.2014 в 20:40 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол