Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 616
София, 27.06.2014

ОТНОСНО: относно преброяване на преференции (предпочитания) при произвеждане на избори с преференциално гласуване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1-3, чл. 215, ал. 1, т. 8, чл. 281, ал. 2, чл. 378 и чл. 440, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. След установяване броя на действителните гласове и вписването им в протокола на СИК с резултатите от гласуването, подадени за всяка листа, се пристъпва към преброяване на предпочитанията (преференциите) за всеки един от кандидатите по листи.

  За целта се използват бланки чернови за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) съгласно приложението.
 2. Председателят или член на СИК, определен с нейно решение, взема бюлетина от купчинката с действителни гласове за съответната партия или коалиция, показва я и обявява поредния номер на кандидата, както и:
  • а) отбелязаната преференция (предпочитание) или
  • б) че няма отбелязана преференция (предпочитание) или
  • в) че отбелязаната преференция (предпочитание) е недействителна.
 3. При наличието на действителна преференция членът на СИК, определен с нейно решение, отбелязва една чертичка срещу името на кандидата, за когото е преференцията (предпочитанието), в бланката - чернова за отчитане на преференции. Във всяка кутийка в бланката - чернова за отчитане на преференциите (предпочитанията) се нанасят последователно пет чертички - четирите вертикални, петата хоризонтална върху тях. Кутийките се запълват последователно.
 4. При липса на преференция се отбелязва чертичка на реда, озаглавен „Действителни гласове без преференции". Чертичките се групират по начина, определен в т. 3, изречение второ.

  Под „действителни гласове без преференции" се разбира бюлетина, намерена в кутията за гласуване, върху която вотът на избирателя е отразен със знак „Х" или „V" само върху едно от квадратчетата за гласуване, бюлетината отговаря на всички останали изисквания за действителност и в нито едно от кръгчетата няма отбелязан знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят.
 5. Под „недействителна преференция" се разбира, когато има отбелязване със знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят, в повече от едно кръгче.

  Недействителните преференции не се броят и не се отразяват в черновата за отразяване резултатите от преференциалното гласуване, както и в протокола.
 6. След установяване на начина на гласуване с преференции се преброяват чертичките, отразени срещу всеки от кандидатите, както и чертичките, отразени на реда, озаглавен „Действителни гласове без преференции". Получените числа се вписват в бланката чернова за отчитане на преференциите в колона „Общо".
 7. След преброяването на всички подадени преференции за всеки от кандидатите от всички листи под номера на всеки кандидат от съответната листа на лист 2 от протокола на СИК се вписват получените за него преференции. Общият брой на бюлетините (гласовете), върху които няма преференция за нито един от кандидатите за съответната листа, се вписва на лист 2 от протокола на СИК, в подколонка „без".

  Броят на преференциите за водачите на листи се получава, като броят на гласовете без преференции, подадени за съответната листа, се прибавя към получените преференции за водача на тази листа. След това полученото число се вписва в колонка „1" в т. 10 на лист 2 от протокола на реда на съответната листа на партия или коалиция.
 8. Броят на бюлетините, върху които има недействителни преференции, не се вписва в протокола и не се отчита при установяване преференциите (предпочитанията) за водача на листата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.06.2014 в 16:36 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол