Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 627-ПВР/МИ
София, 08.07.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-18 от 24.06.2014 г. от Неази Азис Таир - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - община „Родопи", област Пловдив, за промени в ОИК - Родопи. Предлага се на мястото Ивелина Стефанова, Албена Полизова и Веселина Бръскова - членове на ОИК, да бъдат назначени Снежана Великова Стефанова, Антоанета Христова Полизова-Филипова и Тайфур Неази Таир.

Към предложението са приложени: заявления за освобождаването им като членове на ОИК от Ивелина Димитрова Стефанова, Албена Христова Полизова и Веселина Бонова Бръскова; декларации по чл. 66, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Снежана Великова Стефанова, Антоанета Христова Полизова-Филипова и Тайфур Неази Таир; пълномощно.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Ивелина Димитрова Стефанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Албена Христова Полизова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Веселина Бонова Бръскова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Снежана Вълкова Стефанова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Антоанета Христова Полизова-Филипова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Тайфур Неази Таир, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.07.2014 в 18:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол