Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 627-ПВР/МИ
София, 31.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, назначена с Решение № 227-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-497/31.08.2011 г. от Димитър Атанасов Драчев - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Гурково, за промяна в състава на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, като на мястото на Даниела Илиева Желева - член на ОИК, да бъде назначена Цонка Кънчева Енева. Към писмото са приложени: предложение от Димитър Атанасов Драчев - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Гурково, област Стара Загора, заявление от Даниела Илиева Желева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Цонка Кънчева Енева, ЕГН ....
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, Даниела Илиева Желева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, Цонка Кънчева Енева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 31.08.2011 в 19:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол