Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 628-ПВР/МИ
София, 09.07.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е уведомление с вх. № МИ-15-89 от 25.06.2014 г. от Катерина Любенова Георгиева - пълномощник на Синята коалиция за община „Родопи", област Пловдив, за промени в ОИК - Родопи. Предлага се на мястото на Гергана Мерджанова Василева - член на ОИК, да бъде назначен Димитър Александров Василев.

Към уведомлението е приложено копие от дипломата за завършено висше образование на Димитър Александров Василев.

Допълнително на 4 юли 2014 г. по пощата е постъпила в оригинал попълнена декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК. На 8 юли 2014 г. по електронната поща е постъпило удостоверение от Гергана Мерджанова Василева, с което заявява желанието си за освобождаването й като член на ОИК - Родопи. Удостоверението е постъпило в оригинал в деловодството на Централната избирателна комисия на 09.07.2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Гергана Мерджанова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Димитър Александров Василев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.07.2014 в 18:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол