Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 629-ПВР/МИ
София, 31.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Мирково, Софийска област, назначена с Решение № 175-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-498/31.08.2011 г. от г-жа Цветанка Йотина - кмет на община Мирково, за промяна в състава на ОИК в община Мирково, Софийска област, с което се предлага да бъде освободена Мария Николова Илиева - Бикова - зам.-председател на комисията по лична молба и на нейно място да бъде назначена Мария Евгениева Цветкова, предложена от същата политическа сила - „ДПС". Към писмото е приложено: предложение от Виолета Светославова Милчева - упълномощен представител на „ДПС", заявление от Мария Николова Илиева - Бикова за освобождаването й, като зам.-председател на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Мария Евгениева Цветкова, ЕГН ....
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК в община Мирково, Софийска област, Мария Николова Илиева - Бикова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като зам.-председател на ОИК в община Мирково, Софийска област, Мария Евгениева Цветкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 31.08.2011 в 19:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол