Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 630-ПВР/МИ
София, 31.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Карнобат, област Бургас, назначена с Решение № 323-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-487/29.08.2011 г. от Наил Хасан - общински председател ПП „Движение за права и свободи", да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Карнобат, като на мястото на Христина Василева Бабалиева - член на ОИК, да бъде назначена Гюсюм Апти Хаджъ. Към предложението са приложени: заявление от Христина Бабалиева за освобождаването и като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Гюсюм Апти Хаджъ, пълномощни - 2 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Карнобат, област Бургас, Христина Василева Бабалиева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Карнобат, област Бургас, Гюсюм Апти Хаджъ, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 31.08.2011 в 19:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол